Presa

ANIVERSAREA A 65 ANI DE EXISTENŢĂ ICPE-CA şi CONFERINŢA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI PROMETEU

2015

Infrastructura pentru promovarea competitivităţii prin inovare în inginerie electrică destinată creşterii durabile a securităţii energetice”.

Cu ocazia finalizării proiectului Prometeu, institutul INCDIE ICPE-CA (Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică) a organizat o Conferinţă de închidere a proiectului şi o expoziţie de echipamente de cercetare achiziţionate prin acest proiect. Asociaţia VBC a preluat organizarea în noiembrie 2015 a Conferinţei si expoziţiei desfăşurate la sediul ICPE şi a activităţilor de promovare şi diseminare prin materiale scrise sau filmate, interviuri, împreună cu materiale tipărite sau achiziţionate în acest scop.

Au participat personalităţi şi specialişti din partea proiectului Prometeu, a managementului instituţiei, din Idustria de aparatură specifică, din Ministerul Energiei, Academie, ANCSI, clienţi şi parteneri.

Galerie